LIGHTING BEYOND DESIGN

ผู้จัดจำหน่าย หลอดไฟ LED ที่มีคุณภาพ หลากหลายประเภท เช่น จอ LED Display, LED Screen ,ป้ายไฟวิ่ง, หลอดไฟ LED, LED สำหรับตกแต่งอาคาร หรือหลอดไฟรูปแบบต่าง ๆ และยังเป็นผู้บริการออกแบบตกแต่งไฟทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงแรม รีสอร์ท ผับ ร้านอาหาร ในการทำงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ มากประสบการณ์ นอกจากนี้ พร้อมให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง และการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร รวมถึงดูแลทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ย่างครบถ้วน หลอดไฟ LED เป็นการนำรูปแบบสื่อนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเสนอเนื้อหา สินค้า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นสินค้าและบริการ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ด้วยระบบดิจิตอล ผ่านอุปกรณ์ป้ายอิเล็กทรอนิคส์ LED ง่ายต่อการควบคุมสื่อจากศูนย์กลางที่จุดเดียว เข้าทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เป็นรูปแบบนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย เป็นสื่อที่น่าสนใจ ด้วยความเคลื่อนไหว ข้อความวิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยการใช้หลอดไฟ LED หลากหลายในการดึงดูดความสนใจ เป็นการสร้างรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ทางธุรกิจ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ไฟส่องสว่างและไฟตกแต่งนั้นมีมากมายและหลากหลาย เกิดขึ้นมานาน แต่ด้วยวิวัฒนาการของ Light Technology นั้นรวดเร็วและก้าวหน้า จึงทำให้เกิด หลอดไฟ LED ขึ้นมา และที่สำคัญมากไปกว่านั้น คือ ประหยัดค่าไฟฟ้า และอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม

Phuket LED Design’s Services

บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ LED

บริการให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

บริการสำรวจสถานที่ติดตั้ง เพื่อกำหนดพื้นที่การติดตั้ง และรูปแบบการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง

บริการหลังการขายเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการทอดทิ้งลูกค้า ได้แก่ บริการตรวจสภาพผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมแซมรวมถึงต่อเติม และบริการอื่น ๆ

บริการติดตั้ง โดยทีมติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการตรวจมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทฯ

color
https://phuketleddesign.com/wp-content/themes/carbon/
https://phuketleddesign.com/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/mountainwork.co/phuketleddesign.com/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off