LED Frame

LED FRAME

จอไฟ LED มีขนาดบาง สามารถห้อยหรือแขวนบนฝาผนังเหมาะสำหรับงานโฆษณาในร้านอาหาร คาเฟ่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรืออาคารต่างๆ ให้แสงสว่างคมชัด สดใส และประหยัดพลังงาน